Süsteemne töö

 
Sisukaart
   
 

EPE tegevuses on olulisel kohal süsteemne töö tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse tõstmiseks ja erinevate kitsaskohtade lahendamisele kaasaaitamiseks. Süsteemsed juhtumid kerkivad esile klienditöö käigus, kus erinevate klientide juhtumid on sarnased ja viitavad ühele kindlale kitsaskohale tervishoius või hoolduses.

EPE teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks riiklikul tasandil ning esindab patsientide huve seadusloomes.

Vaata EPE süsteemse töö tegevusi meie avaldatud uudiste rubriigist. Sealt leiad meie ettepanekud, pöördumised ja teabenõuded kui ka vastuseid EPE poolt tõstatatud küsimustele.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn KÜSK Avatud Eesti Fond Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2
 
Kodulehtede valmistamine