Seadusandlus

 
Sisukaart
   
 

 

Põhiõigused - Ülevaade kodanike põhiõigustest ja vabadustest

Õigusaktid - ligid olulisematele õigusaktidele

Patsientide õigused - patsientide ja puudega inimeste õiguste nimekiri

Õigus tervisele - põhimõte ja probleemaatika

Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele - õigus teabele, informeeritud nõusolekule, teadva nõusoleku eriolukorrad - otsustusvõimetus, kiirabi

Õigus teisele arvamusele - regulatsioon ravikindlustusseadusest

Õigus privaatusele ja konfidentsiaalsusele - väljavõtted rahvusvahelistest dokumentidest ja Isikuandmete kaitse seadusest

Õigus füüsilisele turvalisusele - põhimõtted ja seadusandlus

Õigus inimväärikusele - üldpõhimõtted

Ligipääs õiguskaitsele - üldpõhimõtted,õigus esitada kaebusi ja nende kaebuste efektiivsele menetlemisele,  Tervishoiuteenuste kvaliteedi komisjon, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus, õigus kompensatsioonile kahju korral

Kokkuvõte Euroopa Patsiendiõiguste Harta hindamisest 2011 - patsientide õiguste olukorra hindamise tulemuste kokkuvõte

 

 

 
Seadusandlus
 
Põhiõigused
Õigusaktid
Patsientide õigused
 
Õigus tervisele
 
Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele
 
Õigus teisele arvamusele
 
Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
 
Õigus füüsilisele turvalisusele
 
Õigus inimväärikusele
 
Ligipääs õiguskaitsele
 
Kokkuvõte Euroopa patsiendiõiguste harta hindamisest 2011
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

SEA1
 
Soodne koduleht