Organisatsioonist

JUHATUS JA LIIKMESKOND

EPE Nõukogu:

Aare Hõbe
Merike Puskar
Andres Loorand

EPE juhataja: Pille Ilves

EPE audiitor: Anne Savko

EPE liikmeks võib astuda vastavalt põhikirjale füüsiline või juriidiline isik, kellel on soov parandada ravi- ja hooldusteenuste kvaliteeti ning, kes aktsepteerib EPE eesmärke.
Ühingusse astumiseks saatke avaldus ühingu juhatajale pille(att)epey.ee
 
 
RAHASTAJAD 
  
 EPE rahastus on projektipõhine. Avaldame siirast tänu EPE praegustele ja endistele rahastajatele:
 
EUROOPA SOTSIAALFOND
 
KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL
 
VABAÜHENDUSTE FOND
 
HASARTMÄNGUMAKSUFOND
  
SOTSIAALMINISTEERIUM

AVATUD EESTI FOND

OPEN SOCIETY INSTITUTE

MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE
 
TALLINNA KESKLINNA VALITSUS
 
VILJANDI MAAVALITSUS
 
»
EPE põhikiri
»
MAA 2011
»
EPE Ametijuhend
»
Vabaühenduste eetikakoodeks