EPE teenused

Eesti Patsientide Esindusühing pakub klientidele huvikaitset ning osutab tasuta nõustamisteenust, juhtumikorraldust ja õigusabi. Ühingult saab tellida teavitusloenguid patsientide õigustest ja huvikaitsest.

EPE poole pöördub hetkel keskmiselt 600 inimest aastas erinevate küsimuste ja juhtumitega tervishoius ja hoolekandes.

EPE-l kontor asub Tallinnas. EPE kontoris on saadaval bukletid patsientide õigustest eesti ja vene keeles. EPE poolt pakutavad huvikaitse teenused on klientidele tasuta.
 
Nõustamistelefon 6566 429 on avatud igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10 - 16.
 
Juhtumikorraldusteenust ja õigusabi osutame vastavalt ühingu poolt teostatavate projektide mahule ja sisule. Kahjuks ei saa me võtta kõiki soovijaid juhtumikorralduse ja õigusabi teenusele, sest mahud on piiratud.
 
 
EPE sihtgrupp:
Anname abi inimestele, kellel on tervishoiu- või sotsiaalsüsteemis tekkinud probleeme oma õiguste teostamisel.

Erilist tähelepanu pöörame:
Kuidas saame aidata:

VASTUVÕTT EELREGISTREERIMISEGA

EPE JÄRGIB OMA TÖÖS KLIENDITÖÖ EETIKA PÕHIMÕTTEID
 

Teavitustöö sihtgrupi õigustest

EPE peab oma tegevuses väga oluliseks sihtgrupi õigustest teavitamist, milleks avaldatakse trükiseid, korraldatakse üritusi ja loenguid ning tehakse koostööd meediaga.  Regulaarselt viiakse läbi teavitusloenguid diagnoosipõhistes patsientide organisatsioonides ja hoolekande ning tervishoiuasutustes. Sihtgrupi ja asutuste töötajate informeerimine aitab kaasa õiguste paremale teostumisele, kõigi osapoolte teadlikumale toimimisele ning sihtgrupi rahulolu suurendamisele. Oleme läbi viinud teabepäevi ka üliõpilastele, KOV töötajatele, juristidele, kohtunikele ja advokaatidele. Meilt saab tellida loenguid inimõiguste, sotsiaal- ja tervishoiuala seadusandluse ning huvikaitse kohta