Statistika alates 1994

 
Sisukaart
   
 

Eesti Patsientide Esindusühingu koondstatistika

Aasta Kliente  Juhtumeid Kohtuasju Riigikohtu ja EIK asju Teavitustes osalejaid Meedia-kajastusi
1994 188 254 - - - n/a
1995 456 658 - - - n/a
1996 866 1442 - - 678 n/a
1997 1251 2073 - - 1436 n/a
1998 1747 2516 - - 4292 n/a
1999 1710 2457 - - 2925 8
2000 1468 2300 - - 2140 33
2001 1161 1474 - - 1505 33
2002 1521 1814 28 - 1726 63
2003 1485 1767 21 2 1058 44
2004 1802 2091 65 2 1019 42
2005 1883 2142 43 6 754 24
2006 1936 2230 50 1 1374 23
2007 1330 1570 59 2 1139 19
2008 1632 1797 35 - 665 46
2009 1478 1762 28 1 775 101
2010 1353 1721 85 1 520 69
2011 1235 1738 104 3 1168 104
2012 1326 1687 95 4 1170 219
2013 863 955 99 6 665 79
2014 636 700 62 4 388 49
2015 541 556 38 1 0 9
11.2016 528 569 38 0 0 37
KOKKU 28 396  36 273 712 33 25397 1003

 

 

 

 

 

 

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center KÜSK
 
www kujundamine