EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013

 
Sisukaart
   
 

Eesti Patsientide Esindusühing teostab projekti   "Sotsiaalne turvalisus on inimõigus"

Projekti kestvus: 18.03.2013 - 18.03.2014

Toetussumma: 40 000 EUR

Projekt on suunatud puuetega ja terviseprobleemidega inimeste ning nende omaste (sihtgrupp) inimõiguste paremale teostumisele ning sotsiaalse turvatunde suurendamisele Eesti ühiskonnas. Projektiga edendatakse võrdsete võimaluste loomist, vähendatakse diskrimineerimist ning aidatakse haavatavatel gruppidel osaleda otsustusprotsessis.

Projektiga soovitakse algatada arutelusid sihtgrupi fundamentaalsete vajaduste üle; koguda ja analüüsida informatsiooni sihtgrupi probleemidest ja ootustest ning välja kujundada konkreetsed ettepanekud probleemide lahendamiseks koostöös sihtgrupiga; osaleda arvamuste ja ettepanekutega poliitiliste seisukohtade väljakujundamisel sihtgrupi huvide paremaks teostumiseks; algatada ja viia ellu eestkostetegevusi sihtgrupile olulistes teemades ning parandada osapoolte ja otsustajate teadlikkust sihtgrupi probleemidest ja nende lahendamise võimalustest. Projektiga soovitakse suurendada sihtgrupile makstavaid toetusi ja parandada neile osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valikut, mahtu ja kvaliteeti. Lisaväärtusena soovitakse suurendada sotsiaalset turvatunnet kogu Eesti ühiskonnas.

Projekti käigus teeb EPE koostööd nii teenuseosutajate, ametnike, poliitikute kui patsientide diagnoosipõhiste organisatsioonidega, kellega on võimalik koostööd jätkata antud projekti teemade osas tänu käesolevale projektile.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 


 

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond
 
Web disain