Ootame annetusi

 
Sisukaart
   
 

Eesti Patsientide Esindusühing otsib sponsoreid

 

Loome koos paremat tulevikku!

Arvatavasti olete aeg-ajalt mõelnud - mis saab teist, teie lähedastest või kaasmaalastest kui ühel hetkel kimbutab haigus, puue või vanadus. Kas ma tulen inimväärselt toime? Kas ma suudan hoolitseda oma vananevate vanemate eest? Millele ma saan loota? Kas mind koheldakse inimesena või muutun numbriks haiglavoodis? Kas mul on võimalus väärikalt ja valudeta surra? Kas mulle pakutav ravi on ikka kvaliteetne? Mis saab siis kui mul raha otsa saab? jne

Kahjuks on Eestis veel palju probleeme ning haigus, puue ja vanadus tähendab puuduvate tugisüsteemide tõttu paljudele eestlastele inimväärikuse kaotamist. Tänases Eestis ei ole sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond piisavalt väärtustatud ning vaatamata suurele maksukoormusele saab rahvas riigilt vähe. Eesti sotsiaalkulude osakaal SKP-st on madalaim kõigist OECD riikidest (va Korea ja Mehhiko), mis tähendab, et võrreldes teiste riikidega ei pea Eesti valitsus inimressurssi panustamist kuigivõrd oluliseks ning suurtesse raskustesse sattunud inimesed saavad pigem abi heategevuse ja meedia kaudu. 

Olukorra muutumiseks on kodanike ja huvikaitse-organisatsioonide aktiivne osalemine riiklikes otsustes väga oluline. On vaja tugevaid ja jätkusuutlikke ühinguid, kes suudaksid tõhusalt esindada oma sihtgruppide inimõigusi, esitada professionaalselt koostatud seisukohti ning olla valitsusele võrdseks partneriks. 

Aidake meil seda teha ! 

Tehes annetuse meie ühingule - loome koos paremat tulevikku !  

 

Annetuse tegemiseks vajate allolevaid andmeid:

Saaja:              EESTI PATSIENTIDE ESINDUSÜHING,  Reg nr: 80071184

Arveldusarve:   IBAN: EE36 2200 2210 0118 1930

Saaja pank:      SWEDBANK AS
                       BIC: HABAEE2X
                       Reg nr: 10060701
 
 
 
Meie ühingule tehtud annetused on maksuvabad. 

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond sm2 Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Mental Disability Advocacy Center